คลังเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ จ่อออกมาตรการดูแลเฉพาะกลุ่ม

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

คลังเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ จ่อออกมาตรการดูแลเฉพาะกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมแจงกรณีขีดความสามารถในการแข่งขันอันดับลดลง ชี้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน เหตุโดนโควิดกระทบ

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี 2565 นี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรนั้น ในหลักการกระทรวงการคลังประเมินว่ายังมีบางกลุ่มที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ ซึ่งกระทรวงการคลังก็จะเข้าไปดูแลเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

“ตอนนี้เรายังอยู่ระหว่างการหารือกับปลัดกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ขนาด และระยะเวลาด้วย ซึ่งจะเป็นมาตรการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น”

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงถึงการจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในปีนี้ ที่ลดลงมาอยู่อันดับที่ 33 จากเดิมอันดับที่ 28 โดยลดลงไป 5 อันดับนั้น ถือว่าสอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการปรับลดอันดับลงเช่นกัน อาทิ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่ลดลงถึง 7 อันดับ เพราะส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

แต่ในส่วนของประเทศไทยยังมีปัจจัยบวก เช่น สาธารณูปโภคพื้นฐานปรับตัวดีขึ้น จากการพัฒนาโครงข่ายรถไฟที่ทั่วถึง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดีขึ้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ เพิ่มการเข้าถึงการบริการภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ และการกระจายรายได้มีทิศทางที่ดีขึ้นถึง 26 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 3